divendres, 3 octubre de 2014

QÜESTIONS DE LITERATURA


UNITAT 10: LITERATURES ROMÀNIQUES I PROSA DELS SEGLES XIII I XIV


ORÍGENS, POESIA TROBADORESCA I CRÒNIQUES

 1. Els primers textos en la nostra llengua.
 2. Personatges que intervenen en la poesia trobadoresca.
 3. Diferència entre trobador, poeta i joglar.
 4. Tipus o estadis dels trobadors.
 5. Relació de vassallatge en l'amor cortés.
 6. Tendències estilístiques de la poesia trobadoresca.,
 7. Principals gèneres i autors de la lírica trobadoresca.
 8. Historiografia: cròniques i cançons de gesta.
 9. El llibre dels fets: característiques i parts en què es divideix.
 10. Crònica de Bernat Desclot: autor i contingut.
 11. Crònica de Ramon Muntaner: contingut i valor literari.
 12. Crònica de Pere El Cerimoniós. L'inici de l'Humanisme a la Corona d'Aragó.
 13. El Providencialisme a les quatre cròniques.