dilluns, 4 d’abril de 2011

LES CONSONANTS ALVEOLARS FRICATIVES LA ESSA SORDA I LA ESSA SONORA

Exercicis per a practicar les consonants alveolars fricatives