dimecres, 15 de juny de 2011

POEMES D'AUSIÀS MARCH

VELES E VENTS




SI COM LO TAUR



NO EM PREN AIXÍ COM LO PETIT VAILET